• 2017

  Uczestniczyłem w II Narodowym Kongresie Żywieniowym: „Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu-postępy 2016”, zorganizowanym przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.

  Uczestniczyłem w Narodowym Kongresie Naturoterapii: „Budowanie odporności i walka z chorobami cywilizacyjnymi” w Warszawie, zorganizowanym przez Forum Media Polska.

 • 2016

  Uczestniczyłem w II seminarium Akademii Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej organizowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej w Krakowie.

 • 2015

  Ukończyłem kurs I stopnia zorganizowany przez Szkołę Wiedzy Antycznej Członków Profesjonalnych The Monroe Institute w Tucznie.

 • 2013

  Uzyskałem dokument patentowy na wynalazek PT: „Aparat do Podciśnieniowej Terapii Medycznej” wydany przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie.

 • 2010-2011

  Odbyłem szkolenia podyplomowe z zakresu medycyny zapobiegawczej oraz profilaktycznych bilansów biologicznych I- stopnia w ośrodku Francuskiego Stowarzyszenia Lekarzy na rzecz Zindywidualizowanej Medycyny Zapobiegawczej MEDIPREVENT w Rudzie Śląskiej.

 • 2010

  Odbyłem kurs szkoleniowy I - go stopnia, II poziomu w zakresie „Harmonizacja i rozwój funkcji narządów oraz układów organizmu człowieka” w Moskwie.

  Uzyskałem pełne prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  Ukończyłem dwuletnie szkolenie „Dietetyka lecznicza w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej” w Instytucie Awicenny-Francja organizowany przez Instytut Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia w Krakowie.

 • 2009

  Odbyłem kurs szkoleniowy w Instytucie Medycyny Prewencyjnej i Regeneracyjnej w Moskwie w zakresie terapii manualnej narządów wewnętrznych (288godz).

  Ukończyłem kurs specjalizacyjny dla lekarzy oraz otrzymał dyplom z wyróżnieniem I stopnia w zakresie: „Głodówka lecznicza” w Państwowej Akademii Medycznej w Sankt-Petersburgu (416godz).

  Uzyskałem pozytywny wynik z lekarskiego egzaminu państwowego w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

  Ukończyłem kurs w zakresie „Nowe technologie medyczne dla kompleksowej diagnostyki, leczenia oraz określania wegetatywnych elektrofizjologicznych reakcji organizmu przy pomocy urządzenia Valeoscan” Omsk Rosja.

  Brałem udział w kursie „Guasza- teoria i praktyka w Medycynie Chińskiej” organizowanym przez Dr. Farm. lek. med. Tadeusza Błaszczyk-Facharzt für Naturheilverfahren Manuelle Medizin Traditionelle Chinesische Medizin w Jędrychowicach.

 • 2008

  Ukończyłem kurs szkoleniowy w zakresie „Diagnoza z Pulsu wg Tradycyjnej Medycyny Chińskiej” organizowany przez Instytut Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia w Krakowie.

  Ukończyłem kurs szkoleniowy w zakresie „Podstawy Homotoksykologii” dla lekarzy organizowany przez International Academy for Homotoxycology w Baden-Baden Niemcy.

 • 2007

  Odbyłem szkolenia podyplomowe w zakresie „Techniki neuromodulacyjne (TENS, akupunktura) we współczesnej praktyce lekarskiej” organizowane przez ośrodek medycznych szkoleń podyplomowych PAKT w Katowicach.

  Ukończyłem kurs w zakresie „Nowa Akupunktura Czaszki Metodą Japonską Yamamoto” organizowany przez Instytut Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia w Krakowie.

  Odbyłem medyczne szkolenia podyplomowe PAKT w zakresie: „Manualna diagnostyka, leczenie i profilaktyka dysfunkcji układu ruchu oraz gotowości przestrzegania zasad etyki medycyny manualnej” organizowane przez ośrodek medycznych szkoleń podyplomowych PAKT w Katowicach.

 • 2006

  Uczestniczyłem w naukowej konferencji „Lecznicza głodówka oraz dieta niskokaloryczna w praktyce lekarskiej” organizowanej przez Medyczną Akademię w Essen Niemcy.

  Odbyłem szkolenia w zakresie Naturoterapii w Europejskiej Międzynarodowej Akademii Nauk Przyrodniczych w Niemczech w Hanower.

 • 2005

  Odbyłem 13-miesięczny Staż Podyplomowy w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

  Odbyłem kurs szkoleniowy „Najważniejsze zioła w medycynie Chińskiej część III” organizowany przez Instytut Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia w Krakowie.

  Odbyłem kurs szkoleniowy „Najważniejsze zioła w medycynie Chińskiej część II” organizowany przez Instytut Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia w Krakowie.

  Uzyskałem dyplom ukończenia pełnego kursu hirudoterapii organizowanym przez Przedsiębiorstwo Wdrożeń, Zastosowań Biotechnologii oraz Inżynierii Genetycznej „Biogen “w Kamieniu Śląskim.

  Uczestniczyłem w sympozjum naukowym „Onkologia w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej” organizowanym przez Lancet Akademię Kształcenia Ustawicznego w Katowicach.

 • 2004

  Uzyskałem specjalizację II stopnia z sanologii w Państwowej Akademii Medycznej Studiów Podyplomowych im. Shupyka w Kijowie.

  Uzyskałem zgodę Ministra Zdrowia RP, na odbycie stażu podyplomowego w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

  Uzyskałem ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  Uczestniczyłem w Ogólnopolskim Sympozjum”: Zapalenie płuc” Organizowanym przez Komitet Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Katowicach.

  Uczestniczyłem w sympozjum naukowym: „Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej a problemy psychiatryczne”, organizowanym przez Lancet Akademię Kształcenia Ustawicznego w Katowicach.

  Uczestniczyłem w konferencji naukowej pt. „Wyrównanie metaboliczne cukrzycy, a ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych”, zorganizowanej przez Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu.

  Ukończyłem kurs szkoleniowy w zakresie „Podstawy bhp dla personelu medycznego” zorganizowany przez ośrodek szkoleniowo usługowy Priorytet w Bytomiu.

  Ukończyłem kurs szkoleniowy w zakresie „Czynniki szkodliwe, uciążliwe i rakotwórcze” zorganizowany przez ośrodek szkoleniowo usługowy Priorytet w Bytomiu.

  Uczestniczyłem w III Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich w zakresie: „Postępy w chorobach wewnętrznych- interna 2004” organizowanej przez Towarzystwo Internistów Polskich w Katowicach.

 • 2003

  Odbyłem kurs szkoleniowy w Moskiewskim Instytucie Podyplomowych Studiów Medycznych w zakresie: medycyna alternatywna i rehabilitacja medyczna zorganizowany przez Instytut Medycyny Prewencyjnej w Moskwie.

 • 2002

  Uzyskałem specjalizację II stopnia z chorób wewnętrznych na Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Medycznym.

  Odbyłem kurs szkoleniowy w Katedrze Medycyny Tradycyjnej w Rosyjskim Państwowym Instytucie Szkoleń Podyplomowych w Moskwie w zakresie „Badanie metodą Testu wegetatywno-rezonansowego na Urządzeniu VRT oraz terapii odruchowej (BRT) w praktyce lekarskiej” (144godz).

  Otrzymałem certyfikat ukończenia teoretycznego i praktycznego kursu dla lekarzy w zakresie „Homeopatia kliniczna” w Instytucie Homeopatii Photos pod patronatem prof.dr.hab.n.med. Natalii Kostyńskiej w Kijowie.

  Uczestniczyłem w konferencji naukowej w zakresie „znaczenie terapii homeopatycznej w leczeniu chorób onkologicznych, możliwości i perspektywy” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Zawodowe Lekarzy Homeopatów Krajów Wspólnoty Niepodległych Państw w Symferopolu na Ukrainie.

  Odbyłem pełny kurs szkoleniowy i uzyskał tytuł „lekarz-homeopata” w Państwowym Instytucie Kształcenia Podyplomowego Lekarzy zorganizowany przez Stowarzyszenie Zawodowe Lekarzy-Homeopatów Krajów Wspólnoty Niepodległych Państw w Moskwie………

 • 2001

  Nostryfikowałem dyplom lekarski w Ministerstwie Zdrowia Rzeczpospolitej Polskej w Warszawie.

  Odbyłem pełny kurs szkoleniowy w zakresie refleksoterapii i hirudoterapii z zastosowaniem pijawek medycznych w chorobach przewlekłych w Naukowym Centrum Chirurgii Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych w Moskwie - ukończył z wyróżnieniem I-go stopnia (216godz).

  Odbyłem kurs szkoleniowy w Naukowym Centrum Medycyny Tradycyjnej Ministerstwa Ochrony Zdrowia Federacji Rosyjskiej w Moskwie w zakresie „Nowoczesne metody leczenia biorezonansem, diagnostyka wegetatywno- rezonansowa” (144godz).

  Odbyłem kurs szkoleniowy w Naukowym Centrum Medycyny Tradycyjnej Ministerstwa Ochrony Zdrowia Federacji Rosyjskiej w Moskwie w zakresie „Tradycyjna diagnostyka elektroakupunkturowa wg metody doktora Reinholda Volla” (144godz).

  Uczestniczyłem w VII międzynarodowej konferencji w zakresie „Teoretyczne oraz kliniczne zagadnienia w multirezonansowej i biorezonansowej terapii” w centrum Innowacyjnych Intelektualnych Systemów Medycznych zorganizowanej przez Naukowe Centrum Medycyny Tradycyjnej Ministerstwa Ochrony Zdrowia Federacji Rosyjskiej w Moskwie.

  Uzyskałem certyfikat uczestnictwa w sympozjum naukowym „Leczenie głodówką i dietą niskokaloryczną na oddziale klinicznym chorób wewnętrznych” Akademii Medycznej w Tarnopolu.

 • 1998-2001

  Odbyłem kurs szkoleniowy w Moskiewskim Instytucie Podyplomowych Studiów Medycznych w zakresie: medycyna alternatywna i rehabilitacja medyczna zorganizowany przez Instytut Medycyny Prewencyjnej w Moskwie.

 • 2000

  Ukończyłem kurs szkoleniowy w zakresie Informoterapii oraz „Diagnostyki elektroakupunkturowej” organizowany przez Medyczne Naukowe przedsiębiorstwo „Delfi” w Kijowie.

  Uczestniczyłem w Międzynarodowej konferencji w zakresie „Post Leczniczy (Głodówki, Posty częściowe) i lecznicze żywienie naturalne” organizowanej przez Wydział Medyczny Uniwersytetu Użhorodskiego, Zjednoczenie Uzdrowisk i Sanatoriów Obwodu Zakarpatskiego

 • 1998

  Ukończył półroczny kurs specjalizacyjny z akupunktury dla lekarzy na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycznym (Katedra Neurologii oraz Neurochirurgii).

 • 1997

  Uzyskałem specjalizację I-stopnia z Sanologii w Państwowej Akademii Medycznej Studiów Podyplomowych imienia Shupyka w Kijowie.

  Ukończyłem kurs specjalizacyjny z endoskopii na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycznym (Katedra Onkologii).

  Ukończyłem międzynarodowy kurs kształcenia podyplomowego lekarzy w zakresie medycyny antropozoficznej jako składowej całościowej koncepcji medycyny integracyjnej pod patronatem Dr.med. Michaela Glöckler (Szwajcaria).

  Uczestniczyłem w I-ogólnoukraińskim naukowym sympozjum zastosowania terapii antyhomotoksykologicznej w praktyce lekarskiej organizowanym przez Kaskad Medical Biologische Heilmittel Heel GmbH w Kijowie.

  Pracowałem w Prywatnym Medycznym Przedsiębiorstwie „NIMIS” na stanowisku specjalisty chorób wewnętrznych.

 • 1995-1997

  Pracowałem na oddziale internistycznym I-go Państwowego Klinicznego Szpitala we Lwowie, gdzie uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych I-stopnia.

 • 1989-1995

  Ukończyłem 6-letnie studia na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycznym - uzyskując dyplom lekarza medycyny.

 • 1988-1989

  Pracowałem na oddziale OIOM w Centralnym Wojskowym Szpitalu w Kabulu w Afganistanie jako pomocnik lekarza wojskowego

 • 1983-1987

  Odbyłem IV-letnie specjalistyczne kształcenie w Borysławskim Liceum Medycznym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stefan Rozłucki | Wykonanie sakowww.com
X

Skontaktuj się ze mną